Istnieją dwa typy ludzi uprawiających sport. Pierwszym z nich są osoby lubiące sprawdzanie i testowanie nowych rzeczy, nieposiadające (zazwyczaj) wcześniejszego doświadczenia w danej dyscyplinie/dziedzinie. Drugim natomiast są osoby, które nie rozpoczną czegoś, dopóki nie będą czuli, że są...